Arxivar per Desembre de 2008

Bones festes!

postalpucLa Plataforma Universitària pel Català us desitja unes molt bones festes!

Aprofitem l’avinentesa per agrair tot el vostre suport: esperem que el 2009 sigui un any ple d’èxits pel català a les universitats del nostre país!

Anuncis

Enquesta sobre usos, actituds i identitats lingüístiques

La UPF, juntament amb la resta d’universitats públiques catalanes, està duent a terme un estudi global sobre els usos, actituds i identitats lingüístiques entre els estudiants universitaris.

Com a part d’aquest estudi, s’ha elaborat un qüestionari virtual per recollir la opinió, experiències i propostes dels estudiants pel que fa a l’ús de les llengües a la Universitat. La informació que es reculli és d’especial importància perquè servirà no només per copsar les diferents percepcions sinó també per a dissenyar futures actuacions.

Entre els participants, se sortegen tres Ipods Touch de 8 GB.

Es pot accedir a l’enquesta des del Campus Global de la UPF, dins l’apartat de “Destaquem”. Des de la PUC animen a tots els estudiants de la UPF a participar en l’enquesta.

La PUC demana al Servei d’Informàtica continuitat en seu compromís envers el català

La Comissió de Política Lingüística del Consell d’Estudiants de la UPF i la Plataforma Universitària pel Català impulsen des del curs passat la normalització lingüística en els ordinadors de la Universitat Pompeu Fabra. Les reunions amb el Servei d’Informàtica i el Vicerectorat de Promoció Lingüística van acabar amb un compromís del Govern de la UPF per a procedir a la instal·lació del pedaços en català del programari que hi ha disponible actualment al mercat en llengua catalana, complint així la pròpia normativa de la UPF.

Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra

Article 16. 6. Les aplicacions de desenvolupament de programes d’informació i de gestió han de ser preferentment en català. En les de caràcter docent que es desenvolupin en dues o més llengües, els sistemes i els programes s’han d’inicialitzar per defecte en català.

A data a 5 de desembre de 2008, la Biblioteca General de la UPF ja diposava de 45 ordindadors amb el Windows i l’Office en català (a més de Firefox i Linux). També es diposa del Windows i l’Office en català en tres aules de la Biblioteca General (són la 20.s09, 13.015 i 13.016 amb 45, 35 i 35 ordinadors respectivament).

Des de la Plataforma Universitària pel Català es demana el Govern de la UPF que es continui impulsant el programari en català per defecte a tots els ordinadors d’ús públic. La PUC considera que a partir d’ara ha de ser prioritari la instal·lació en català del sistema opertiu Windows XP i l’Office als ordinadors de les diverses aules d’informàtica de l’Edifici Roger de Llúria així com també dels tots els ordinadors del nou Campus de la Comunicació de Ca l’Aranyó.

Les aplicacions en català pel Windows i l’Office es poden descarregar de forma gratuïta des de la web Microsoft.cat.

La PUC demana al Vicerectorat millor difusió del PAM

La Plataforma Universitària pel Català-PUC, en una carta adreçada al Vicerectorat de Promoció Lingüística de la UPF, demana que es millori la difusió del Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM) entre els estudiants.

Entre les propostes destaca una campanya en els mitjans de comunicació interns de la Universitat adreçada a explicar el PAM de forma clara i directe. Així mateix es demana que s’inclogui un apartat amb preguntes freqüents on es detalli què implica pels estudiants la normativa en matèria de llengües de la Universitat. La PUC també proposa incorporar la informació sobre la llengua de docència als horaris personals de cada estudiant, evitant així el desconeixement que hi ha avui.

A més a més la PUC ha fet una proposta de millora del l’actual formulari d’incidències del Vicerectorat.

Propostes de millora de la difusió del PAM al Vicerectorat (fitxer en format PDF)

Gràcies a tots pel suport!

picture-1

El vídeo publicat ara fa un mes a VilawebTV ha batut rècord de vistes. De fet ha estat el més vist dels últims trenta dies segons el rànquing de Vilaweb.tv. Així doncs, aprofitem aquest moment per agrair-vos el suport mostrat.

Des de la Plataforma Universitària pel Català entenem que la presència del català en l’educació superior és una qüestió que preocupa a la societat del nostre país, i per tal de normalitzar la situació del català continuarem treballant, no limitant-nos tant sols a la UPF, sinó estenent les nostres accions a nivell nacional.

El Consell d’Europa valora el català a les Universitats

El Comitè d’Experts del Consell d’Europa en Llengües publica un informe periòdic sobre el  compliment a l’estat espanyol de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries, signada l’any 1992 per part de l’estat espanyol. En aquest informe es fa un repàs de la situació de les llengües cooficials de l’estat, i també s’analitzen llengües sense estatus legal en algunes comunitats autònomes. L’informe analitza el compliment de la Carta Europea mitjançant l’anàlisi per CCAA desglossat per temes sobre cada aspecte preveu l’articulat de la carta. El Comitè d’Experts de la UE determina el compliment per part de l’estat espanyol dels diversos apartats de la Carta de Llengües, sol·licita informació a les administracions i fa recomanacions.

Un dels apartats de l’informe analitza el compliment de la Carta Europea de Llengües Minoritàries en l’àmbit de l’ensenyament superior a Catalunya. La Carta demana als estats que promoguin les llengües minoritàries en l’educació superior, i considera que en el cas del català a Catalunya s’ha complert de “manera exemplar”. Destaca els punts següents:

  • Una mitjana del 60% de la docència global en les universitats catalanes és en català.
  • S’ha incrementat el percentatge d’estudiants que han utilitzat el català en les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) en els darrers anys.
  • Fa referència a la Llei d’Universitats de Catalunya. Destaca que la LUC (Llei 1/2003 de 19 de febrer de 2003) consagra el català com a llengua pròpia de les universitats de Catalunya. El Comitè d’Experts vol conèixer quins són els efectes d’aquesta llei en matèria de requisits lingüístics en la contractació de professorat.
  • Fan referència també a altres formes de promoció de la llengua catalana a la universitat: suport als serveis lingüístics, subvencions pel foment de l’autoaprenentatge, subvencions per a projectes i activitats de normalització lingüística, subvencions per a la publicació de llibres i manuals universitaris en llengua catalana, suport als estudis universitaris de llengua catalana.

Val a dir que el Comitè d’Experts elogia la normalització lingüística a les universitats catalanes, en comparació a altres universitats dels Països Catalans i l’estat espanyol. No obstant altres indicadors demostren que el català no està, ni molt menys, en la situació desitjable en les universitats catalanes, i des de la PUC continuarem treballant per la seva plena normalització.

Informe del Consell d’Europa en anglès (fitxer en format PDF)