Arxivar per febrer de 2009

Eleccions al rectorat de la UPF

La Plataforma Universitària pel Català va fer públiques fa en el moment d’oficialització de l’única candidatura  (la de J.J. Moreso) les seves peticions pel que fa a política lingüística al candidat per la propera legislatura.

Per començar, ens agradaria contextualitzar aquestes eleccions amb una valoració del primer mandat del rector Moreso. És cert que hi ha hagut avenços, com han estat l’elaboració del Pla d’Acció pel Multilingüisme o l’any Pompeu Fabra, que valorem i considerem importants. No obstant, també hem de recordar que no s’ha complert amb les promeses electorals d’augmentar en un 5% les classes en català (al revés, en 5 anys el català ha disminuït prop d’un 10%) i de crear una càtedra de la llengua i cultura catalanes (confiem que aquesta acabi de concretar-se en un futur porper).

Durant la campanya, com la resta d’associacions, la Plataforma Universitària pel Català es va reunir amb el candidat  per tal de poder consensuar alguns objectius del seu proper mandat. A hores d’ara podem dir que el rector s’ha compromès a:

 • Assignar el català com a llengua per defecte en les assignatures dels estudis de grau on es desconeix el professor que l’impartirà o la llengua en què el professor la vol impartir. D’aquesta manera es garantiran els drets dels professors catalanoparlants a poder fer les classes en llengua catalana, ja que cap estudiant podrà al·legar desconeixement que aquella classe era susceptible a fer-se en llengua catalana.
 • Curs obligatori de llengua catalana (nivell de coneixements passius) en el marc del programa FIDU per a tot el professorat visitant no catalanoparlant, garantint el dret dels estudiants catalanoparlants a fer servir el català en les intervencions orals, les pràctiques i els exàmens.
 • Incentius econòmics pels professors no catalanoparlant que s’iniciïn a impartir docència en llengua catalana. Suport en la traducció i correcció de material didàctic.
 • S’estudiarà la manera per tal que el PDI fix de nova contractació hagi d’acreditar passat un termini un nivell de suficiència de llengua catalana.

Des de la PUC valorem positivament aquests compromisos. No obstant, també hem de lamentar que el rector no es pugui comprometre amb les següents polítiques que considerem essencials:

 • Compliment de l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya que estableix uns requisits lingüístics pel PDI fix de nova contractació.
 • Adjudicació i compra preferent a empreses que utilitzin la llengua catalana en l’etiquetatge (avui tenen aquest compromís totes les universitats del país a excepció de la UPF).
 • Implementació d’un pla en l’àmbit dels postgraus que garanteixi una presència normal de la llengua catalana i, sobretot, garanteixi els drets lingüístics dels catalanoparlants.

La Plataforma Universitària pel Català demana a tots els estudiants la màxima participació en el comicis, sigui quin sigui el vot que dipositin. La PUC opta assambleariament pel vot en blanc, fruit de la valoració del passat mandat, ja que els progressos envers la llengua catalana  han demostrat ser massa escassos i reclamem unes polítiques més compromeses amb la llengua. De totes maneres confiem que el Rector aposti en aquest mandat pel català i treballi a fons per tal de materialitzar els seus compromisos. Si és així, no cal dir que la PUC sempre hi serà per col·laborar en la defensa i promoció del català.

Anuncis

El Consell d’Estudiants convoca una consulta sobre l’EEES

consulta_del_ceupf2

El català cau en picat a la UPF

picat

L’EEES i la llengua catalana

La Plataforma Universitària pel Català ha elaborat un article per a la revista monotemàtica dedicada a l’EEES Àgora, editada pel Consell d’Estudiants de la UPF. A continuació us oferim el contingut de l’article que ha publicat la PUC a la revista que es repartirà als campus de la UPF al llarg de la setmana vinent.

En el cas del nostre país, a la problemàtica inherent al canvi de sistema universitari d’acord amb el denominat “Pla Bolònia”, cal afegir la qüestió sobre el paper que hi ha de jugar la llengua catalana. Sens dubte, l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior comportarà conseqüències importants pel que fa la llengua de docència i d’aprenentatge dins l’àmbit universitari. Per això, des de la Plataforma Universitària pel Català considerem imprescindible una bona planificació lingüística per part de la UPF per tal de poder garantir la presència del català als nous graus.

En primer lloc, l’EEES estipula un paper determinant a les competències lingüístiques. El projecte Tuning Educational Structures of Europe (de la Comissió Europea) compara d’una banda quines competències assoleixen els estudiants i de l’altra quines haurien d’assolir. El projecte té en compte competències transversals per a tots els estudis i específiques per alguns altres. Entre les competències considerades rellevants i que ens afecten de primera mà destacar la capacitat de «comunicació oral i escrita en la llengua pròpia». En aquest sentit serà necessari que tant estudiants com professors vinguts de fora vegin garantida la possibilitat de tenir un domini suficient del català.

En segon lloc, la posada en marxa de l’EEES pretén posar de relleu la mobilitat intraeuropea consolidada en el Comunicat de Praga, que obliga a repensar com es compatibilitza aquesta mobilitat amb els usos lingüístics, que algunes universitats han plasmat en els seus respectius reglaments d’usos lingüístics. Davant d’aquests nous reptes, considerem que la transparència lingüística és imprescindible en tot el procés. Per tant, la llengua de la docència ha d’ésser una informació pública, explícita i vinculant (consolidant el concepte de seguretat lingüística), que en molts casos podrà condicionar la preinscripció i posterior matrícula dels alumnes a una oferta docent determinada. Per tal de no vulnerar els drets lingüístics dels catalanoparlants i que els nouvinguts no puguin al·legar desconeixement de la llengua d’una assignatura, l’accés a aquesta informació és un pas preliminar indispensable.

Tanmateix, les universitats han de ser capaces de disposar de professors competents per impartir docència en altres llengües -a més del català-, no només per atendre la demanda de mobilitat, sinó com a formació prèvia i complementària pels alumnes autòctons interessats en estudiar a l’estranger. Si s’estableixen percentatges mínims d’anglès, aquesta llengua pot esdevenir aliada del català, en el sentit que ajuda a superar el bilingüisme imperant català/castellà. Tot i així, des de la Plataforma Universitària pel Català considerem que és indispensable complir l’acord del CIC del juny del 2008 on s’establia el requeriment d’un nivell de llengua catalana per a tot el professorat fix de nova contractació, garantint així el dret dels estudiants a expressar-se en llengua catalana en una aula multilingüe.

Finalment, des de la PUC considerem que amb l’augment de la mobilitat a nivell europeu i internacional, les universitats del nostre país han d’intensificar la informació sobre la singularitat lingüística de Catalunya transmetent una imatge d’obertura. No obstant, hem de ser conscients que apostar decididament per l’anglès no pot en cap cas fer-se en detriment del català. També considerem positius cursos de benvinguda on s’expliquin els drets i les obligacions en matèria de llengua als estudiants forans.  El fet que amb Bolònia es passi d’un sistema basat en classes magistrals a un sistema que prepondera el pes de l’aprenentatge individual per part de l’estudiant planteja també la problemàtica que l’estudi de l’assignatura ja no estarà tan condicionat, com fins ara, a la llengua del professor sinó també a la llengua de la bibliografia obligatòria i recomanada. La incentivació a difondre material en català serà clau atesa la seva actual presència residual.

El procés de Bolònia encara no és un fet consumat però pot esdevenir-ho si així ho volen les universitats del nostre país. Des del nostre punt de vista, la introducció de llengües estrangeres pot ser una oportunitat històrica per tal de consolidar la llengua catalana, si així es garanteixen unes competències lingüístiques del professorat i dels estudiants. D’aquesta manera, s’apostaria per un professorat de qualitat i per la formació d’estudiants altament competents, amb unes habilitats comunicatives que els permetin superar qualsevol barrera lingüística en el seu futur professional.

“El català com a llengua d’integració i cohesió”

Cartell

La Plataforma Universitària pel Català us convida a la conferència:

El català com a llengua d’integració i cohesió

amb la presència de Víctor Alexandre, Michael Greenacre, Klaus-Jürgen Nagel i Raimundo Viejo.

En aquest acte el periodista i escriptor Víctor Alexandre presentarà el seu darrer llibre, “Nosaltres, els catalans”, un recull d’entrevistes a catalans d’adopció vinguts d’arreu del món. La conferència serà una oportunitat per veure Michael Greenacre, Klaus-Jürgen Nagel i Raimundo Viejo, professors de la Universitat Pompeu Fabra nascuts fora de Catalunya i entrevistats en el llibre de Víctor Alexandre, compartint amb l’autor del llibre les seves impressions sobre la societat que els acull.

La conferència se celebrarà el proper dijous 19 de febrer a les 13.30, a l’aula 20.051 (edifici Jaume I) del Campus Ciutdella de la Universitat Pompeu Fabra. Per aquells qui no pugueu venir es podrà seguir en directe pel canal PUC.tv.

Animem a tothom a assistir-hi i a fer córrer la notícia!

Tots els ordinadors d’ús públic de la UPF portaran el català per defecte

La Plataforma Universitària pel Català ha estat treballant en els darrers anys juntament amb la Comissió de Política Lingüística del Consell d’Estudiants per l’ús normal de la llengua catalana a tots els ordinadors d’ús públic de la UPF, tal i com estableix des del 2000 la normativa interna. De fet, l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març de 2000, en relació a la Regulació i foment de l’ús del català preveia ja que les eines informàtiques disposarien de la interfície en català sempre que aquesta estigués disponible (art 16.5 i 16.6).

Després d’anys de pressió i peticions del Claustre, el Servei d’Informàtica de la UPF va iniciar a principis de curs una prova pilot als ordinadors de la Biblioteca General del Campus de Ciutadella per tal de determinar si era viable generalitzar l’ús del català a tots els ordinadors de la UPF.

El Vicerectorat de Promoció Lingüística havia donat de temps fins a finals de gener per tal de determinar el funcionament de la versió catalana als 150 ordinadors amb el programari pilot. Avui, el Servei d’Informàtica i el Vicerectorat han valorat l’implementació del la interfície en català i han acordat:

 • La instal·lació del sistema operatiu Windows XP en català.
 • La instal·lació de Microsoft Office en català.
 • Internet Explorer amb interfície i llengua de navegació en català.
 • En la configuració regional i de llengua s’utilitzarà la llengua catalana.
 • Programari d’ús general com Firefox, Open Office o el Sistema Operatiu de Linux segurià essent en llengua catalana.
 • Es farà ús de la versió catalana en qualsevol programa d’ús general que disposi d’aquesta versió (exemple: PDF Creator).

Es treballa a dos grans terminis:

 • Ordinadors d’ús públic no destinats a docència: es culminarà la instal·lació del paquet abans de finals d’abril (això inclou ordinadors de les Biblioteques, CRAI’s i portàtils de lloguer de tots els Campus).
 • Ordinadors d’ús públic destinats a la docència: es culminarà la instal·lació del paquet abans de l’inici del curs vinent. Es fa una moratòria perquè les característiques d’aquests PC’s s’han pactat abans d’iniciar el curs acadèmic amb el PDI.

La PUC agraeix a tots els agents implicats en aquest procés (Servei d’Informàtica -en especial al de Ciutadella que va ser pioner amb les proves-, Vicerectorat de Promoció Lingüística i Gerència l’esforç realitzat en els darrers mesos per normalitzar aquesta situació.

Peticions de la PUC (en PDF)

La Plataforma Universitària pel Català fa públiques les seves peticions als candidats de rector

La Plataforma Universitària pel Català fa públiques les seves peticions als candidats a rector de la Universitat Pompeu Fabra un cop fixades les eleccions pel dia 26 de febrer.

En primer lloc la PUC lamenta l’actitud de l’equip de Govern actual envers la llengua catalana. En aquest sentit destaca l’incompliment del compromís electoral de Moreso d’incrementar les classes en català en un 5% en global. D’altra banda també lamenta altre compromisos incomplerts, com ara l’impuls de la càtedra Pompeu Fabra anunciada durant la celebració de l’any Pompeu. Alhora la PUC denuncia la poca voluntat del Vicerectorat de Promoció Lingüística en l’implementació del PAM.

A grans trets la PUC demana als candidats a rector de la UPF que es posicionin a favor de:

 • L’exigència d’un nivell de llengua catalana a tot el professorat fix de nova contractació, tal i com estableix l’acord del CIC de l’11 de juny de 2008.
 • Curs de català obligatori per a tot el professorat visitant no fix.
 • Augment del percentatge de classes en català a tots els estudis.
 • Implementació d’un Servei de Llengües Modernes adequat a les dimensions de la UPF que sigui el responsable dels cursos de català i també de l’aplicació del PAM.
 • Promoció de la llengua i la cultura catalana mitjançant traducció de material didàctic, impuls de publicacions, suport a professorat…

Peticions als candidats a rector (en PDF)