Arxivar per Juliol de 2009

Vine!

CARTELL1

Per a la Plataforma Universitària pel Català aquest curs 2008-2009 ha estat  un curs ben intens i carregat de feina! Què hem fet?

 • Hem vetllat pel compliment del PAM (publicació de la llengua de docència i garantia de compliment).
 • Hem impulsar el programari en català als ordinadors de la Universitat amb el suport del Govern de la UPF i resultats ben visibles.
 • Hem impulsat accions per a la normalització lingüística de les concessions administratives (reprografia, vending, comunicació…).
 • Hem ideat la campanya interuniversitària Estudiantspelcatala.cat i  hem organitzat a Girona la jornada “Present i futur del català a les universitats”, amb l’objectiu d’impulsar el català en l’àmbit universitari.
 • Hem fet campanyes d’acolliment lingüístic i cultural a estudiants internacionals i d’intercanvi.
 • Hem lliurat el IV Premi professor PUC a Raimundo Viejo
 • Hem impulsat la votació per sufragi popular del V Premi professor PUC, i el guanyador ha estat Fernando Guirao.
 • Hem col·laborat amb altres associacions d’estudiants i hem mantingut trobades amb grups parlamentaris, institucions i administracions.
 • Hem començat la nova campanya “SÍ QUE PUC” adreçada a estudiants i professors internacionals.
 • Hem impulsat el primer Taller de foment de la llengua a la UPF.
 • Hem portat a la Universitat l’escriptor Victor Alexandre i el professor de català als EUA Philip Rasico.
 • Hem editat la Guia “La realitat multilingüe de la Universitat Pompeu Fabra i la llengua catalana”.
 • Hem participat a la Fira d’Entitats i a la Diada de la Solidaritat.
 • Els nostres membres han estat actius a la Comissió de Política Lingüística del Consell d’Estudiants de la UPF i la Comissió de Promoció Lingüística del Govern de la UPF.
 • Hem presentat 4 propostes de resolució al Claustre.
 • La tasca desenvolupada pel Servei d’Intermediació per la Llengua ha estat qualificada com a Bona Pràctica de Linguamón-Casa de les Llengües i ha estat guanyadora del Premi Baldri Reixac a alumnes de la Fundació Lluís Carulla.

Volem fer més? Hem de fer més! T’hi apuntes?

Per això, si creus amb el nostres projecte, et volem animar a col·laborar amb la PUC durant el curs vinent. I és que, quants més siguem, més lluny podrem arribar!

A la PUC ens reunim almenys un cop per setmana en forma d’assemblea al despatx 20.1E12 (Edifici Jaume I del Campus de la Ciutadella de la UPF). En l’assemblea hi assistim tots els membres. De cara al setembre (ja us concretarem el dia i hora exactes més endavant) realitzarem una primera reunió informativa adreçada a tots aquells que tingueu interès en participar en la PUC. Mentrestant podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic puc@puc.cat

Esperem que t’animis! Bon estiu i fins aviat!

Anuncis

Es presenta un estudi interuniversitari sobre els usos lingüístics

L’estudi Usos, actituds i identitats lingüístics entre l’estudiantat universitari ha estat elaborat durant el curs 2008-2009 per l’empresa Ipsos Márqueting i els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya i ha comptat amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca.

L’estudi obté dades globals sobre els usos, actituds i identitats lingüístics dels estudiants en l’àmbit universitari. La PUC vol destacar els següents punts en relació a la llengua catalana:

 • Tres de cada quatre universitaris catalans creuen que l’ús del català és predominant en la docència.
 • Prop de la meitat dels universitaris considera que en el futur no es mantindrà l’actual preeminència del català a l’aula. Els estudiants de la mostra creuen que la llengua majoritària a la docència serà l’anglès.
 • El 61 % de l’alumnat respon els exàmens en català, l’11 % en castellà i el 21 % fa servir la llengua del professorat.
 • El 74% de l’alumnat està d’acord amb el fet que es faci pública la llengua, abans del començament del curs. Un cop anunciada la llengua de la docència, un 51 % és contrari al fet que es canviï de llengua.
 • El 42% de l’alumnat prefereix que la llengua utilitzada pel professorat a classe sigui el català, mentre que només el 7% prefereix el castellà. La resta d’estudiants no es decanta de manera exclusiva per una d’aquestes dues llengües sinó per combinacions entre el català, el castellà i l’anglès.
 • La majoria d’estudiants es mostren favorables a l’acreditació per part del PDI de coneixements de llengua catalana per a accedir als llocs de treball de les universitats de Catalunya.
 • La Universitat Pompeu Fabra surt entre les més catalanes del país segons la percepció dels enquestats.

Picture 4

 • Hi ha però opinions dels estudiants de la UPF en relació a la llengua com aquesta:

‘Quan vaig arribar a la Pompeu i vaig veure que hi havia bastant castellà em vaig sorprendre…’

 • Per últim la PUC ha pogut corroborar amb aquest estudi el nul ús del català als serveis de reprografia.

Picture 7

Podeu descarregar-vos l’estudi a través d’aquest enllaç (en PDF).

Recta final per a la catalanització dels ordinadors d’ús públic de la UPF

El Govern de la UPF té la voluntat de continuar en el procés de “catalanització” dels ordinadors de la Universitat Pompeu Fabra, per tal d’adaptar-se en el que preveu els articles 16.5 i 16.6 de l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000 (Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra). Això és el que el Servei d’Informàtica i la Delegació del Govern en Promoció Lingüística han comunicat a la Plataforma Universitària pel Català que durant aquest curs acadèmic ha treballat per aconseguir una plena normalització lingüística de les TIC a la UPF.

Avui, tots els ordinadors d’ús públic de la UPF no destinats a docència tenen instal·lat el paquet “catalanitzador”. Els ordinadors que avui disposen de programari en català són per tant:

 • 100 portàtils de préstec (40 al Campus de la Ciutadella, 40 al Campus de la Comunicació-Poblenou i 20 al Campus Mar).
 • 160 ordinadors a la Biblioteca General del Campus de  la Ciutadella.
 • 70 ordinadors al CRAI del Campus de la Comunicació-Poblenou.
 • 6 ordinadors d’ús públic al Campus Mar.

No obstant el Govern de la UPF ha manifestat de voluntat de continuar el pla de “catalanització” dels ordinadors i fer-lo extensiu als ordinadors d’ús públic destinats a la docència al llarg del primer trimestre del curs 2009-2010, d’acord amb les peticions de la PUC.

Recordem que la composició del “paquet” per a normalitzar el ordinadors de la UPF està compost de:

 • La instal·lació del sistema operatiu Windows XP en català.
 • La instal·lació de Microsoft Office en català (a partir del curs vinent la versió 2007).
 • Internet Explorer amb interfície i llengua de navegació en català.
 • En la configuració regional i de llengua s’utilitzarà la llengua catalana.
 • Programari d’ús general com Firefox, Open Office o el Sistema Operatiu de Linux seguirà essent en llengua catalana.
 • Es farà ús de la versió catalana en qualsevol programa d’ús general que disposi d’aquesta versió (exemple: PDF Creator).

La Plataforma Universitària pel Català per la seva banda es compromet a treballar per tal de garantir que el WINDOWS 7 tingui versió en català des del primer dia, i de fet aquesta petició es farà arribar formalment el Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el senyor Bernat Joan. Actualment WINDOWS 7, en versió definitiva però no comercial, està disponible en 14 llengües (xinès Hong Kong, xinès simplificat, neerlandès,  finès, francès, alemany, italià, japonès, coreà, noruec, portuguès Brasil, rus, espanyol, suïs) entre les quals, sorprenentment, no s’hi inclou la llengua catalana malgrat els acords signats entre Microsoft i el Departament de la Vicepresidència de la Generalitat. La PUC també demanarà a la Generalitat que faci complir el compromís de Microsoft en relació al reconeixement d’escriptura en català en els TabletPC.

La PUC celebra que durant el curs 2008-2009 s’hagi avançat, ja que anteriorment no hi havia cap ordinador amb el programari en llengua catalana a la UPF. La PUC no obstant considera que el procés hauria d’haver començat l’any 2000 que és quan es va aprovar l’Acord de la Junta de Govern de Regulació i foment de l’ús del català a la UPF.

Notícies relacionades

Tots els ordinadors d’ús públic de la UPF portaran el català per defecte (2 de febrer de 2009)

Els ordinadors del nou Campus trepitgen el català (9 de gener de 2009)

La PUC demana al Servei d’Informàtica continuitat en seu compromís envers el català (22 de desembre de 2008)

Els navegadors de la UPF trepitgen el català! (6 de novembre de 2008)

OCÉ-ESPAÑA continua discriminant la llengua catalana

Targetes d'OCÉ-ESPAÑA de la UPF (castellà), la UB (castellà) i la URV (català).

La Plataforma Universitària pel Català denunciava ara fa just un any la discriminació de la llengua catalana que promou l’empresa OCÉ-España. Hem pogut comprovar al llarg d’aquest curs acadèmic que ni la retolació, ni el programari de les màquines, ni les targetes de prepagament, ni l’atenció al client és en llengua catalana incomplint l’Acord de Govern de Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra.

La Plataforma Universitària pel Català al llarg d’aquest curs acadèmic ha presentat una reclamació oficial, ha traslladat la queixa a l’empresa, a l’oficina de garanties lingüístiques de la Generalitat de Catalunya i també a la Delegada del Govern en Promoció Lingüística per tal de normalitzar la situació. Han transcorregut ja set mesos des d’aquestes accions, i els resultats han estat més aviat escassos (l’empresa de fet només a esmenat la retolació exterior i de forma provisional).

Per aquest motiu la Plataforma Universitària pel Català, juntament amb altres associacions d’estudiants, té previst iniciar el curs vinent una campanya per tal d’aconseguir normalitzar la situació de la llengua catalana i fomentar-ne l’ús a tots els serveis externalitzats i concessions administratives, especialment d’OCÉ-España.

En aquest sentit resulta paradoxal que NOMÉS una de les targetes d’OCÉ-ESPAÑA de tres universitats catalanes és en llengua catalana: la de la URV. La de la UPF i la UB segueixen en castellà.

Reclamació presentada

p8190114

p8190115