Els fins de l’associació són:

1. Defensar, fomentar i assolir el dret a l’ensenyament universitari en català.

2. Integrar tota la comunitat universitària (estudiants, professors i P.A.S.) en la defensa del català.

3. Comunicar i conscienciar a la comunitat universitària sobre l’estat de la llengua catalana en general i especialment en l’àmbit universitari.

4. Afavorir la comunicació i coordinació entre les diferents carreres, promocions i cursos de tots els estudis impartits en la universitat.

5. Com a associació democràtica, apolítica i sense ànim de lucre estarem oberts a col·laborar amb qualsevol altra organització (política o no, privada, pública…) afina als nostres objectius.

6. Integrar els no-catalanoparlants a la llengua catalana apropant-los a la cultura i facilitant-ne el seu coneixement amb la promoció de diferents activitats.

7. En definitiva, l’àmbit d’actuació de l’associació és la llengua catalana i la seva cultura i restringirem tota activitat a aquestes qüestions.

Les estratègies:

Vivim en un país bilingüe a on català i castellà són conjuntament oficials, però a on es reconeix un estat de normalització lingüística (i per tant a on hi ha una llengua forta que va prenent terreny inexhorablement a la més dèbil). Per tant, entenem que això comporta aplicar mesures que afavoreixin i legitimin la discriminació positiva en favor de la llengua més feble. En el nostre cas doncs, entenem que estem a favor de la discriminació del castellà a favor del català en el que es refereix a l’àmbit universitari i totes les nostres estratègies i fins ho tindran en compte.

Les nostres actuacions es centren en:

a) La reclamació del dret de docència en català per via de les activitats més variades, actuant però sempre des del respecte a tothom, i explicant-nos mitjançant el diàleg i l’argumentació.

b) Posar-nos en contacte amb tota la comunitat universitària per tal de conscienciar i coordinar-nos.

c) La promoció d’activitats culturals en favor de la llengua.

d) La col·laboració amb qualsevol entitat pel que respecta els nostres fins.

e) El reconeixement dels esforços per aprendre i utilitzar la llengua, molt especialment per part dels professors de procedència estrangera.

f) Donar a conèixer tota la informació possible sobre la situació de la llengua mitjançant estudis estadístics, difusió per via cartells, col·loquis, conferències, etc.

Anuncis

Anuncis

%d bloggers like this: