La Plataforma Universitària pel Català (PUC) és una associació estudiantil implantada a la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu de promocionar la llengua i cultura catalanes en l’àmbit universitari. La nostra actuació consisteix en la realització d’activitats culturals (conferències, actes lúdics, premis) i en dialogar amb el personal docent per tal de conscienciar i animar els professors no catalanoparlants a fer un esforç per emprar la llengua catalana. També oferim als estudiants el Servei d’Intermediació per la Llengua, que pretén ser el nexe d’unió entre estudiants i professors per resoldre els diferents conflictes lingüístics que es puguin donar a les aules.

La PUC va néixer el 2005, fruit de la preocupació d’un grup d’estudiants d’Economia i ADE, després de comprovar la pobra presència del català en les assignatures que havíem anat rebent els darrers anys a la Universitat Pompeu Fabra. Considerem que, ja que vivim en un país on el seu idioma es troba en plena situació de normalització lingüística, la Universitat, per la seva rellevant tasca cultural, ha de ser pionera en ajudar a tirar endavant la llengua. Actualment l’associació la composen estudiants de diverses carreres i cursos de la UPF i està oberta a tothom qui vulgui participar-hi.

Ens podeu trobar tots els dilluns a les 14:30h al despatx 20.1E12. També podeu enviar-nos un correu electrònic a l’adreça: puc@upf.edu.

Anuncis

Anuncis

%d bloggers like this: