Posts Tagged 'català'

Entrevista al Diari El Punt: “El català a la Universitat Pompeu Fabra està en un clar retrocés»

Avui, dimarts 11 de novembre de 2009, el Diari El Punt entrevista a un representant de la Plataforma Universitària pel Català.

En l’entrevista Roger Melcior fa un repàs de la situació actual i l’evolució de la llengua catalana en la docència a la Universitat Pompeu Fabra. Tot això pocs dies més tard de la publicació de les dades de llengua de docència del curs 2008-2009: només un 52′4% de les classes impartides a la UPF durant el curs passat han estat en català.

Screen shot 2009-11-10 at 9.28.52

Anuncis

La PUC lliura el IV Premi PUC

PA230010

La PUC ha lliurat el IV Premi PUC al professor Fernando Guirao, del Departament d’Economia i Empresa. Aquest Premi, com és costum, consistirà en un lot de productes de la terra a més d’un diploma acreditatiu del reconeixement. D’altra banda s’oficialitzarà l’entrega del Premi al llarg d’aquest curs acadèmic en un dels actes públics que programa la PUC.

Aquest Premi és un reconeixement a l’esforç d’integració del professor Fernando Guirao al nostre país, plasmat no solament en l’aprenentatge del català sinó també en el fet que imparteix classes en la nostra llengua. Fernando Guirao va resultar escollit per sufragi popular dels estudiants durant el curs passat en Diada de la Solidaritat i la Fira d’Associacions en les paradetes que va organitzar la Plataforma Universitària pel Català.

En anteriors edicions la PUC ha guardonat a Raimundo Viejo, Klaus-Jürgen Nagel i Michael Greenacre, tots ells nascuts fora dels Països Catalans i que, com Guirao, imparteixen docència en llengua catalana.

Des de la PUC aprofitem el lliurament d’aquest premi per demanar no sigui l’únic reconeixement que reben els professors que fan aquest esforç. Concretament, demanem que des del Consell de Govern s’aposti clara i decididament per emprendre polítiques de promoció i reconeixement de la docència impartida en llengua catalana per part de professorat que no té el català com a llengua materna.

Miquel Català presenta la campanya “El català, la següent llengua oficial a la UE”

PA230004La PUC va organitzar el passat dijous 22 d’octubre, juntament amb la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, la xerrada “El català, la següent llengua oficial a la Unió Europea”, en marc del Correuniversitats 2009.

La xerrada, va anar a càrrec de Miquel Català i Coït, enginyer informàtic i jove activista cultural i lingüístic nascut a la Granja d’Escarp (el Segrià).

Miquel Català va explicar els projectes que ha impulsat per tal d’aconseguir un reconeixement de la llengua catalana a les institucions europees, tots basats en l’activisme a la xarxa.  Entre d’altres destaca la traducció de la pàgina web del Parlament Europeu al català (l’Europarl.cat), que des dels seus inicis va ser polèmica però que ha aconseguit posar en l’agenda dels nostres polítics la qüestió del català a les institucions europees. D’altra banda també va parlar de la campanya OFICIALITAT.CAT, que impulsa juntament amb Òmnium Cultural, i que té com a intenció recollir signatures de ciutadans de tots els estats membres de la Unió Europea per tal d’aconseguir suport perquè el català sigui la següent llengua oficial de la Unió Europea.

PA230008

Des de la PUC-Plataforma Universitària pel Català compartim plenament el projecte de Miquel Català i Coït i l’animem a seguir treballant per la plena oficialitat del català a la Unió Europea amb el nostre suport.

La PUC participa en la la “Trobada d’Estudiants dels Països Catalans”

La Plataforma Universitària pel Català, va participar el passat 3 d’octubre a Reus a la presentació de la campanya de Plataforma per la Llengua “ A la universitat en català” davant del Sindicat d’Estudinats dels Països Catalans (SEPC) en el marc de la “Trobada d’Estudiants dels Països Catalans”.

Durant la presentació les dues entitats varen defensar els principals punts de la campanya davant l’audiència. També es van presentar les dues entitats al SEPC i es van intercanviar opinions en relació a la política lingüística universitària als Països Catalans. Des de la Plataforma Universitària pel Català es va animar a participar de forma activa a la planificació lingüística de les universitats,mitjançant la representativitat a les comissions i òrgans de govern. Des de la PUC entenem que és la millor manera de que els òrgans de govern atenguin les nostres demandes.

Disposeu de la presentació de diapositives a continuació:

La PUC edita una guia adreçada als estudiants de la UPF

La Plataforma Universitària pel Català ha editat un guia sobre les llengües a la Universitat Pompeu Fabra amb la col·laboració de UPF i el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu donar una informació específica sobre la realitat lingüística de la Universitat Pompeu Fabra de forma amena i objectiva. Aquesta guia està dirigida als estudiants, especialment als de nou accés als estudis de grau. El tiratge és de 3000 exemplars i la seva distribució s’intensificarà aquests dies coincidint amb el període d’inici de classes. A més també està disponible per Internet, a la pàgina http://www.puc.cat/guia en format PDF i previsualització SlideShare.

Sota el títol “La realitat multilingüe de la Universitat Pompeu Fabra i la llengua catalana” la guia vol fer conèixer la realitat sociolingüística i el marc regulador de les llengües de la UPF. La guia a més vol servir com a presentació a tota la comunitat universitària de la PUC i, al mateix temps, oferir-los serveis com el SIL.

D’aquesta manera la PUC pretén complementar la informació sobre llengües de que disposen els estudiants, sovint molt genèrica. Per aquest motiu la guia s’ha fet molt focalitzada en l’àmbit universitari de la UPF. S’analitzen en profunditat reglaments específics de la UPF com ara el Pla d’Acció pel Multilingüisme i l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000 de Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra, sempre emfatitzant en els efectes pel dia a dia dels estudiants.

Com a estudiants que volem viure a la Universitat en català, tenim uns drets lingüístics. Si tu també vols viure plenament en català a la universitat, deixa’ns que te’ls expliquem!


Tenim drets lingüístics, i te’ls volem explicar per tal que els puguis exercir.

Amb el suport:

CUR

La guia “La realitat multilingüe de la Universitat Pompeu Fabra i la llengua catalana” per la Llengua és una iniciativa adscrita en el projecte de “Foment dels usos interpersonals de  llengua catalana” subvencionada per la convocatòria AEU 2009 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Comissionat per Universitats i Recerca (Departament d’Innovació, Universitats i Empresa).

Es presenta un estudi interuniversitari sobre els usos lingüístics

L’estudi Usos, actituds i identitats lingüístics entre l’estudiantat universitari ha estat elaborat durant el curs 2008-2009 per l’empresa Ipsos Márqueting i els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya i ha comptat amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca.

L’estudi obté dades globals sobre els usos, actituds i identitats lingüístics dels estudiants en l’àmbit universitari. La PUC vol destacar els següents punts en relació a la llengua catalana:

 • Tres de cada quatre universitaris catalans creuen que l’ús del català és predominant en la docència.
 • Prop de la meitat dels universitaris considera que en el futur no es mantindrà l’actual preeminència del català a l’aula. Els estudiants de la mostra creuen que la llengua majoritària a la docència serà l’anglès.
 • El 61 % de l’alumnat respon els exàmens en català, l’11 % en castellà i el 21 % fa servir la llengua del professorat.
 • El 74% de l’alumnat està d’acord amb el fet que es faci pública la llengua, abans del començament del curs. Un cop anunciada la llengua de la docència, un 51 % és contrari al fet que es canviï de llengua.
 • El 42% de l’alumnat prefereix que la llengua utilitzada pel professorat a classe sigui el català, mentre que només el 7% prefereix el castellà. La resta d’estudiants no es decanta de manera exclusiva per una d’aquestes dues llengües sinó per combinacions entre el català, el castellà i l’anglès.
 • La majoria d’estudiants es mostren favorables a l’acreditació per part del PDI de coneixements de llengua catalana per a accedir als llocs de treball de les universitats de Catalunya.
 • La Universitat Pompeu Fabra surt entre les més catalanes del país segons la percepció dels enquestats.

Picture 4

 • Hi ha però opinions dels estudiants de la UPF en relació a la llengua com aquesta:

‘Quan vaig arribar a la Pompeu i vaig veure que hi havia bastant castellà em vaig sorprendre…’

 • Per últim la PUC ha pogut corroborar amb aquest estudi el nul ús del català als serveis de reprografia.

Picture 7

Podeu descarregar-vos l’estudi a través d’aquest enllaç (en PDF).

Recta final per a la catalanització dels ordinadors d’ús públic de la UPF

El Govern de la UPF té la voluntat de continuar en el procés de “catalanització” dels ordinadors de la Universitat Pompeu Fabra, per tal d’adaptar-se en el que preveu els articles 16.5 i 16.6 de l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000 (Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra). Això és el que el Servei d’Informàtica i la Delegació del Govern en Promoció Lingüística han comunicat a la Plataforma Universitària pel Català que durant aquest curs acadèmic ha treballat per aconseguir una plena normalització lingüística de les TIC a la UPF.

Avui, tots els ordinadors d’ús públic de la UPF no destinats a docència tenen instal·lat el paquet “catalanitzador”. Els ordinadors que avui disposen de programari en català són per tant:

 • 100 portàtils de préstec (40 al Campus de la Ciutadella, 40 al Campus de la Comunicació-Poblenou i 20 al Campus Mar).
 • 160 ordinadors a la Biblioteca General del Campus de  la Ciutadella.
 • 70 ordinadors al CRAI del Campus de la Comunicació-Poblenou.
 • 6 ordinadors d’ús públic al Campus Mar.

No obstant el Govern de la UPF ha manifestat de voluntat de continuar el pla de “catalanització” dels ordinadors i fer-lo extensiu als ordinadors d’ús públic destinats a la docència al llarg del primer trimestre del curs 2009-2010, d’acord amb les peticions de la PUC.

Recordem que la composició del “paquet” per a normalitzar el ordinadors de la UPF està compost de:

 • La instal·lació del sistema operatiu Windows XP en català.
 • La instal·lació de Microsoft Office en català (a partir del curs vinent la versió 2007).
 • Internet Explorer amb interfície i llengua de navegació en català.
 • En la configuració regional i de llengua s’utilitzarà la llengua catalana.
 • Programari d’ús general com Firefox, Open Office o el Sistema Operatiu de Linux seguirà essent en llengua catalana.
 • Es farà ús de la versió catalana en qualsevol programa d’ús general que disposi d’aquesta versió (exemple: PDF Creator).

La Plataforma Universitària pel Català per la seva banda es compromet a treballar per tal de garantir que el WINDOWS 7 tingui versió en català des del primer dia, i de fet aquesta petició es farà arribar formalment el Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el senyor Bernat Joan. Actualment WINDOWS 7, en versió definitiva però no comercial, està disponible en 14 llengües (xinès Hong Kong, xinès simplificat, neerlandès,  finès, francès, alemany, italià, japonès, coreà, noruec, portuguès Brasil, rus, espanyol, suïs) entre les quals, sorprenentment, no s’hi inclou la llengua catalana malgrat els acords signats entre Microsoft i el Departament de la Vicepresidència de la Generalitat. La PUC també demanarà a la Generalitat que faci complir el compromís de Microsoft en relació al reconeixement d’escriptura en català en els TabletPC.

La PUC celebra que durant el curs 2008-2009 s’hagi avançat, ja que anteriorment no hi havia cap ordinador amb el programari en llengua catalana a la UPF. La PUC no obstant considera que el procés hauria d’haver començat l’any 2000 que és quan es va aprovar l’Acord de la Junta de Govern de Regulació i foment de l’ús del català a la UPF.

Notícies relacionades

Tots els ordinadors d’ús públic de la UPF portaran el català per defecte (2 de febrer de 2009)

Els ordinadors del nou Campus trepitgen el català (9 de gener de 2009)

La PUC demana al Servei d’Informàtica continuitat en seu compromís envers el català (22 de desembre de 2008)

Els navegadors de la UPF trepitgen el català! (6 de novembre de 2008)