Posts Tagged 'reclamació'

La PUC denuncia que el projecte de Campus d’Excel·lència Internacional de la UPF deixa de banda el català

La pàgina web www.upf.edu/icaria que explica el projecte de Campus d’Excel·lència Internacional ICÀRIA de la UPF no està traduïda a la llengua catalana, fet que incompleix l’article 2.2 de l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001 que diu que la llengua catalana és la llengua d’ús normal a la Universitat. A més també incompleix l’article 6.1 de la Llei d’Universitats de Catalunya (1/2003 de 19 de febrer) que estableix que la llengua catalana, com a llengua pròpia, serà la llengua d’ús normal. També incompleix l’article 22.2 de la Llei de Política Lingüística (1/1198 de 7 de gener) que emplaça a les universitats a emprendre les mesures pertinents per a garantir i fomentar la presència del català en les activitats no docents.

Entenem d’altra banda que en el vídeo a presentació del projecte de Campus d’Excel·lència Internacional ICÀRIA de la UPF no és adequada l’expressió en castellà del Rector de la Universitat i la presidenta del Consell Social (i menys en la versió anglesa del vídeo),  degut a que estan incomplint l’article 19 de l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001 que fa referència a la utilització sistemàtica del català com a llengua de comunicació als actes públics.  A tot això, cal sumar-hi que les intervencions del Conseller d’Innovació Universitats i Empresa de la Generalitat i l’Alcalde de Barcelona fan  en català en les dues versions del vídeo (l’anglesa i la castellana) pel que queden “fora de lloc” les intervencions del Rector i la Presidenta del Consell Social en llengua castellana, fins i tot a la versió anglesa (i més entenent que el sistema de traducció existia durant la producció del contingut audiovisual).

Atenent que la nostra associació té com a finalitat promoure l’ús de la llengua catalana a la UPF, entenem que situacions com aquestes generen diglòssia entre la comunitat universitària i, el que és pitjor, es genera una projecció exterior d’aquesta diglòssia. Per a tot això la PUC ha presentat una reclamació demanant:

  • Traducció de la pàgina del Campus d’Excel·lència i de tot el seu contingut (vídeos, documents PDF, memòria econòmica). El fet que no s’hagi previst la traducció és més greu tenint en compte que s’està parlant del retorn a la societat (a l’entorn, al país) dels avantatges que aquest Campus d’Excel·lència internacional comportaria.
  • Traducció sistemàtica de pàgines webs amb similars funcions.
  • Adquirir uns compromisos i complir l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001 pel que fa a la utilització de la llengua catalana a nivell públic per part dels òrgans de Govern de la Universitat.

RECLAMACIÓ PRESENTADA (fitxer en format PDF)

Anuncis

OCÉ-ESPAÑA continua discriminant la llengua catalana

Targetes d'OCÉ-ESPAÑA de la UPF (castellà), la UB (castellà) i la URV (català).

La Plataforma Universitària pel Català denunciava ara fa just un any la discriminació de la llengua catalana que promou l’empresa OCÉ-España. Hem pogut comprovar al llarg d’aquest curs acadèmic que ni la retolació, ni el programari de les màquines, ni les targetes de prepagament, ni l’atenció al client és en llengua catalana incomplint l’Acord de Govern de Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra.

La Plataforma Universitària pel Català al llarg d’aquest curs acadèmic ha presentat una reclamació oficial, ha traslladat la queixa a l’empresa, a l’oficina de garanties lingüístiques de la Generalitat de Catalunya i també a la Delegada del Govern en Promoció Lingüística per tal de normalitzar la situació. Han transcorregut ja set mesos des d’aquestes accions, i els resultats han estat més aviat escassos (l’empresa de fet només a esmenat la retolació exterior i de forma provisional).

Per aquest motiu la Plataforma Universitària pel Català, juntament amb altres associacions d’estudiants, té previst iniciar el curs vinent una campanya per tal d’aconseguir normalitzar la situació de la llengua catalana i fomentar-ne l’ús a tots els serveis externalitzats i concessions administratives, especialment d’OCÉ-España.

En aquest sentit resulta paradoxal que NOMÉS una de les targetes d’OCÉ-ESPAÑA de tres universitats catalanes és en llengua catalana: la de la URV. La de la UPF i la UB segueixen en castellà.

Reclamació presentada

p8190114

p8190115